Technik laboratorium chemicznego

Technik laboratorium chemicznego

Laboratoryjni analitycy chemiczni wykorzystują różne narzędzia i metody do analizy materiałów i substancji, aby określić ich skład chemiczny w celu opracowania produktów lub do badań. Wykonują badania ilościowe i jakościowe przy użyciu nowoczesnych fizykochemicznych i chemicznych metod analitycznych. Dlatego muszą być dobrze zorientowani w chemii, biologii i fizyce.

Analitycy chemiczni pracują w laboratoriach działów kontroli jakości, działów rozwoju i badań, w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i farmaceutycznym lub w działach ochrony środowiska.

Aby zostać analitykiem chemicznym w laboratorium, trzeba umieć działać logicznie i systematycznie, przestrzegać wymagań higienicznych i sanitarnych oraz norm bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest, aby analitycy interesowali się kwestiami środowiskowymi, takimi jak czysta energia, zrównoważony rozwój i kontrola zanieczyszczeń, ponieważ te sprawy są obecnie często poruszane w przemyśle chemicznym.

Analityk chemiczny laboratoryjny wykonuje analizy laboratoryjne, testy i pomiary. Wszystkie te operacje pomagają w określeniu składu chemicznego substancji, przetwarzaniu uzyskanych danych i raportowaniu wyników.

Ekspert główny: