VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 7 września podczas EuroSkills Gdańsk 2023 o godzinie 10:00 w Polsat Prus Arena Gdańsk rozpocznie się VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego.

W trakcie jego trwania poruszone zostaną tematy odnoszące się do globalnych trendów w edukacji: innowacyjnej ekonomii, edukacji klimatycznej, transformacji cyfrowej, uczestnictwa w życiu demokratycznym oraz włączenia społecznego i różnorodności. „Skills are the Future” – motto przyświecające tegorocznej edycji Kongresu podkreśla synergię pomiędzy programem Erasmus+ i standardami edukacyjnymi WorldSkills.

Organizatorem Międzynarodowego Kongresu Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która już od ponad 30 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się, pozwalają na rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach lokalnych.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu programami edukacyjnymi, szczególnie programami europejskimi. We wcześniejszych latach koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Więcej informacji na stronie: https://kongres.frse.org.pl/