Poznaj naszego Partnera Strategicznego

Fundacja „Empiria i Wiedza” wspiera uczniów, studentów, młodych naukowców w ich edukacji i rozwoju. Prowadzi programy grantowe i konkursy, projekty wyrównujące edukacyjne szanse, pomaga zdobyć stypendia. Wspiera ważne wydarzenia, projekty, inicjatywy, do takich zalicza zawody WorldSkills Poland, których jest strategicznym partnerem.

– W Fundacji „Empiria i wiedza” przyświeca nam założenie, że nauka jest jedyną rzeczą w naturze, która jest niezmienna w czasie, i powinna być dostępna dla wszystkich. W praktyce nasza działalność to pomoc, zarówno finansowa (stypendia, granty), jak i mentorska i merytoryczna (dzielimy się wiedzą, organizujemy różnego rodzaju spotkania, warsztaty) na różnych etapach edukacji i rozwoju naukowego czy ścieżki naukowej naszych interesariuszy – mówi Zuzanna Piasecka, prezes zarządu Fundacji.

Fundacja prowadzi wiele różnorodnych projektów własnych, jak programy: Talenty Jutra, Empiriusz, InwestorJa, Matura+ i Matma oraz wspiera zewnętrzne projekty. WorldSkills Poland – inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy – to szansa zarówno na rozwój, jak i wsparcie talentów. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, promocja osiągnięć, a także nawiązywania kontaktów i budowanie partnerstw edukacyjno-rynkowych to cele zarówno WorldSkills Poland, jak i Fundacji „Empiria i Wiedza”.

www.empiriaiwiedza.pl