Poznaj inicjatywę OECD PISA-VET dla szkolnictwa zawodowego!

Projekt International Vocational Education and Training (VET) Assessment wspiera kraje we wzmacnianiu ich systemów szkolnictwa zawodowego poprzez opracowywanie, pilotowanie i wdrażanie znormalizowanej na poziomie międzynarodowym oceny wyników wstępnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, których analiza wyników wzmocni porównawcze spostrzeżenia dotyczące sposobów poprawy adekwatności, jakości, równości i skuteczności wstępnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego.