30 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) świętuje 30-lecie istnienia: Od trzech dekad wspieramy rozwój edukacyjny w Polsce.

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), wiodąca instytucja edukacyjna w Polsce, obchodzi w tym roku swoje trzydzieste urodziny. Z okazji tego wyjątkowego jubileuszu FRSE pragnie złożyć serdeczne podziękowania na ręce: partnerów, uczelni, szkół, instytucji edukacyjnych, beneficjentów, nauczycieli, studentów, doktorantów, uczniów, naukowców, przedstawicieli świata mediów i wszystkim osób i podmiotów zaangażowanych w promowanie i rozwój edukacji i kształcenia na przestrzeni lat.

„30 lat to okres intensywnej pracy, zaangażowania i pasji. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od samego początku stawiała sobie za cel wspieranie innowacyjnych rozwiązań w edukacji, w badaniach, rozwijanie kompetencji uczniów, studentów i nauczycieli, a także integrowanie polskiego systemu edukacyjnego z europejskimi standardami. Dziś z dumą świętujemy trzy dekady naszej działalności, podczas których mieliśmy zaszczyt współpracować z wieloma wyjątkowymi partnerami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi”- mówi dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

 

 

Od swojego powstania 1 grudnia 1993 roku, FRSE aktywnie działa na rzecz doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce, anagażuje się w międzynarodowe projekty, będąc kluczowym partnerem w realizacji programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki temu setki tysiący młodych ludzi mogło uczestniczyć w wymianach, szkoleniach, wolontariatach oraz projektach edukacyjnych, wzbogacając swoje doświadczenia i umiejętności.

 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) początkowo realizowała programy TESSA, TERM, SMART i Tempus w ramach PHARE pozyskując 250 mln euro na szkolenia i wizyty studyjne dla kadry oświatowej oraz na modernizację programów nauczania. Krajowe Biuro Eurydice dostarczało informacji o systemach edukacyjnych w innych krajach, inspirowanych do zmian. Po przystąpieniu Polski do UE, FRSE zarządzała programami Socrates i „Młodzież dla Europy”, otwierając polską edukację na Europę.

Po 2004 roku, FRSE stała się pełnoprawnym uczestnikiem programów europejskich, zwiększając środki na rozwój polskiej edukacji i młodzieży. Fundacja efektywnie przekazywała środki unijne do beneficjentów, co zaowocowało setkami tysięcy partnerstw, tysiącami przeszkolonych nauczycieli i pracowników młodzieżowych, oraz dziesiątkami tysięcy młodych ludzi, którzy dzięki udziałowi w programach FRSE zyskali doświadczenie zagraniczne.

Dzięki działaniom Fundacji powstały międzysektorowe centra innowacji Erasmus+ InnHUBs, których celem jest promowanie europejskich programów edukacyjnych wśród placówek szkoleniowych i biznesowych. Obecnie centra innowacji Erasmus+ InnHUB działają już w takich miastach jak Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Opole i Łódź. Działalność placówek InnHUB nie ogranicza się jedynie do wsparcia merytorycznego – angażują się one również w wydarzenia edukacyjne, a swoją aktywnością podnoszą poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Wśród kluczowych działań Fundacji należy wymienić także projekt Uniwersytety Europejskie, którego celem jest transformacja europejskiego szkolnictwa wyższegoPokazujemy, że warto wykorzystywać potencjał zwiększenia konkurencyjności europejskich uniwersytetów, promować mobilności studentów i wykładowców, wspierać innowacje i badania oraz wzmacniać spójność społeczną i kulturową.

Przykładem międzynarodowych działań w celu poprawy jakości i poziomu kształcenia i dostosowania go do europejskich standardów jest wydarzenie EuroSkills Gdańsk 2023. To konkurs umiejętności zawodowych dla młodych specjalistów z Europy, który w tym roku zorganizowany został przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Początkiem września w Gdańsku spotkali się nie tylko zawodnicy i eksperci, ale także reprezentanci kilkudziesięciu polskich i światowych firm, przedstawiciele uczelni,  europejskich instytucji edukacyjnych z Komisarzem Europejskim Nicolasem Schmit’em włącznie. EuroSkills Gdańsk 2023 odwiedzili przedstawiciele światowych organizacji z Szanghaju, Stanów Zjednoczonych, Australii, czy Kanady.. A wydarzeniem towarzyszącym, którego celem było pogłębienie dyskursu na temat przyszłości europejskiej i globalnej edukacji stał się VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego

FRSE odgrywa rówież ważną rolę w europejskiej polityce młodzieżowej, obsługując projekty Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jej sukcesy to jednocześnie sukcesy polskiej edukacji, kształtującej społeczeństwo obywatelskie.

 

Kalendarium działalności FRSE:

 

1993 ◆ Ustanowienie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) decyzją ministra edukacji narodowej

1994 ◆ Rusza TEMPUS II i program TESSA

1997 ◆ Pierwszy nieoficjalny deadline w ramach programu SOCRATES-COMENIUS

1998 ◆ FRSE zarządza programami: Socrates (Comenius, Erasmus, Arion, Lingua, NARIC, ODL), „Młodzież dla Europy”, powstanie Polskie Biuro Eurydice

2000 ◆ FRSE obejmuje rolę Narodowej Agencji programów: Socrates II, MŁODZIEŻ, TEMPUS III

2001 ◆ Rozpoczęcie konkursu European Language Label

2002 ◆ Milionowy student Erasmusa w Europie

2003 ◆ Rozpoczęcie programu Eurodesk w Polsce, utworzenie Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu (SALTO EECA)

2004 ◆ Powstaje Biuro Krajowe programu eTwinning, Biuro Krajowe programu Erasmus Mundus, Krajowy Punkt Kontaktowy programu TEMPUS

2006 ◆ Uruchomienie pierwszej strony internetowej FRSE

2007 ◆ Powołanie Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, przeniesienie Programu Leonardo da Vinci do FRSE

2008 ◆ Eurodesk Polska uznany za najaktywniejszą krajową sieć w Europie

2009 ◆ Krajowe Centrum Europass  w strukturach  FRSE

2010 ◆ Wydanie pierwszego numeru kwartalnika FRSE „Europa dla Aktywnych

2011 ◆ Rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu EDUinspiracje

2012 ◆ FRSE wydawcą czasopisma „Języki Obce w Szkole”, rozpoczęcie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; powołanie ECVET

2013 ◆ Obchody 20-lecia FRSE

2014 ◆ FRSE Narodową Agencją Programu Erasmus+ w Polsce, powstanie Krajowego Biura EPALE; rusza Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

2015 ◆ Uruchomienie platformy Selfie+

2016 ◆ Powstanie Zespołu Analityczno-Badawczego i Wydawnictwa w FRSE, rozpoczęcie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży

2017 ◆ Pierwszy Bieg Erasmusa; FRSE członkiem WorldSkills Europe

2018 ◆ Uruchomienie projektu Mobilnego Centrum Edukacyjnego; FRSE Narodową Agencją Europejskiego Korpusu Solidarności; I Kongres Rozwoju Systemu Edukacji; otwarcie programu Edukacja finansowanego z EOG; projekt Szansa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – nowe możliwości dla dorosłych

2019 ◆ światowy konkurs umiejętności zawodowych WorldSkills w Rosji w Kazaniu (srebrny medal w gotowaniu) – Maciej Pisarek

2020 ◆ W obliczu pandemii COVID-19 działania FRSE skupiały się  przede wszystkim na organizacji wydarzeń online

2021 ◆ Inauguracja nowej perspektywy finansowej dla programu E+ i EKS na kolejne 7 lat i podwojony budżet w stosunku do starej perspektywy

2022 ◆ Centrum Innowacji Programu Erasmus+. Erasmus+ InnHUB; Obchody 35-lecia programu Erasmus+

2023 ◆ EuroSkills 2023; VI Międzynarodowy Kongres Edukacji i Szkolnictwa Zawodowego