Eksperci

Wybierz rok

Migdał Wojciech

Chłodnictwo i klimatyzacja

Inżynier Mechaniki. Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

W 2013 r. obronił pracę magisterską pt. „Projekt urządzenia kaskadowego o pojemności 60L i temperaturze składowania -85’C”. Specjalizuje się w konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

Od 2010 r. związany z firmą Bolarus S.A. gdzie odbył praktyki studenckie, a następnie rozpoczął pracę w serwisie fabrycznym. W latach 2013 – 2017 prowadził własną działalność gospodarczą w branży HVACR. Swoje działania koncentrował wokół montażu ciągów mebli sklepowych na agregat zewnętrzny, montażu i sprzedaży systemów klimatyzacyjnych split, multisplit oraz dużych systemów VRF, jak również świadczył usługi serwisowe. 

Od kilku lat ponownie jest częścią zespołu firmy Bolarus S.A. gdzie pełni funkcję Kierownika ds. Jakości i Projektów Rozwojowych. W zakresie jego obowiązków leży m.in. prowadzenie uzgodnień technicznych do nowych projektów, udział w realizacji projektów, a także ich walidacja i akceptacja. 

Miłośnik techniki i majsterkowania. Niestrudzony konstruktor, lubiący tworzyć przedmioty użytkowe i nadawać sprzętom drugie życie. Kibic polskich siatkarzy, rekreacyjny rowerzysta, czytelnik prasy branżowej i amator wycieczek. 

W 2013 r. obronił pracę magisterską pt. „Projekt urządzenia kaskadowego o pojemności 60L i temperaturze składowania -85’C”. Specjalizuje się w konstrukcji maszyn, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. 

Od 2010 r. związany z firmą Bolarus S.A. gdzie odbył praktyki studenckie, a następnie rozpoczął pracę w serwisie fabrycznym. W latach 2013 – 2017 prowadził własną działalność gospodarczą w branży HVACR. Swoje działania koncentrował wokół montażu ciągów mebli sklepowych na agregat zewnętrzny, montażu i sprzedaży systemów klimatyzacyjnych split, multisplit oraz dużych systemów VRF, jak również świadczył usługi serwisowe. 

Od kilku lat ponownie jest częścią zespołu firmy Bolarus S.A. gdzie pełni funkcję Kierownika ds. Jakości i Projektów Rozwojowych. W zakresie jego obowiązków leży m.in. prowadzenie uzgodnień technicznych do nowych projektów, udział w realizacji projektów, a także ich walidacja i akceptacja. 

Miłośnik techniki i majsterkowania. Niestrudzony konstruktor, lubiący tworzyć przedmioty użytkowe i nadawać sprzętom drugie życie. Kibic polskich siatkarzy, rekreacyjny rowerzysta, czytelnik prasy branżowej i amator wycieczek. 

Hulewicz Arkadiusz

Elektronika

Politechnika Poznańska

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.. 

Osiągnięcia: 

 • Studia magisterskie o specjalności Elektroniczna Aparatura i Systemy Pomiarowe ukończone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej; 
 • Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (dyscyplina Elektrotechnika, specjalność Metrologia); 
 • Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej; 
 • Promotor ponad 150 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich); 
 • Promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej dr. inż. Marcina Jukiewicza zatytułowanej „Detekcja wybranych wzrokowych potencjałów wywołanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer”, zakończonej obroną w 2016 roku; 
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Dziarskiego; 
 • Laureat nagrody pierwszego stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne – październik 2022; 
 • Laureat nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe – październik 2022; 
 • Członek Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki od 2012 roku; 
 • Współpraca naukowa z Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań Nowe Miasto w zakresie pomiaru, modelowania oraz analizy statystycznej elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku; 
 • Współpraca naukowa z przedstawicielami firmy Roland Consult produkującej sprzęt do badań elektrofizjologicznych. 

Nauczyciel z powołania, zawsze stara się połączyć naukę z praktyką. W nauczaniu studentów dąży do tego, aby nauka była przyjemnością i wiosła wiele praktycznych aspektów, przydatnych w życiu zawodowym.  Prywatnie mąż wspaniałej kobiety i ojciec przecudownej córki. Stara się łączyć życie zawodowe z rodzinnym i realizować marzenia tych wszystkich, na których mu zależy. 

„Podczas mojej pracy staram się być profesjonalistą w pełnym tego słowa znaczeniu i rozwiązać problemy, z którymi inni nie mogą sobie poradzić. W swoim zawodzie zawsze dążę do połączenia teorii z praktyką, bo praktyka pozwala potwierdzić nabytą wiedzę” 

 

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć.. 

Osiągnięcia: 

 • Studia magisterskie o specjalności Elektroniczna Aparatura i Systemy Pomiarowe ukończone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej; 
 • Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (dyscyplina Elektrotechnika, specjalność Metrologia); 
 • Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej; 
 • Promotor ponad 150 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich); 
 • Promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej dr. inż. Marcina Jukiewicza zatytułowanej „Detekcja wybranych wzrokowych potencjałów wywołanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer”, zakończonej obroną w 2016 roku; 
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Dziarskiego; 
 • Laureat nagrody pierwszego stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne – październik 2022; 
 • Laureat nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe – październik 2022; 
 • Członek Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki od 2012 roku; 
 • Współpraca naukowa z Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań Nowe Miasto w zakresie pomiaru, modelowania oraz analizy statystycznej elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku; 
 • Współpraca naukowa z przedstawicielami firmy Roland Consult produkującej sprzęt do badań elektrofizjologicznych. 

Nauczyciel z powołania, zawsze stara się połączyć naukę z praktyką. W nauczaniu studentów dąży do tego, aby nauka była przyjemnością i wiosła wiele praktycznych aspektów, przydatnych w życiu zawodowym.  Prywatnie mąż wspaniałej kobiety i ojciec przecudownej córki. Stara się łączyć życie zawodowe z rodzinnym i realizować marzenia tych wszystkich, na których mu zależy. 

„Podczas mojej pracy staram się być profesjonalistą w pełnym tego słowa znaczeniu i rozwiązać problemy, z którymi inni nie mogą sobie poradzić. W swoim zawodzie zawsze dążę do połączenia teorii z praktyką, bo praktyka pozwala potwierdzić nabytą wiedzę” 

 

Lutowska Maria

Piekarstwo

Dr inż. Maria Lutowska nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu, a następnie studnia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego. Jest też absolwentką studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Egzaminator w zawodach technik technologii żywności, piekarz, cukiernik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca mięsa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz. 

Autorka zadań egzaminacyjnych, współpracuje Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu oraz z Centralna Komisją Egzaminacyjną jako recenzent zadań egzaminacyjnych. 

Współpracuje z Wyższą Szkoła Uni-Terra prowadząc zajęcia z technologii żywności i towaroznawstwa. 

Sekretarz Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego organizowanego dla uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia oraz członek komisji oceniającej Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego. 

Otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

W życiu kieruje się przekonaniem, które stara się zaszczepić w swoich podopiecznych, że aby oczekiwać szacunku trzeba na niego zapracować, ale przede wszystkim samemu go okazywać innym niezależnie od ich płci, wieku, przekonań czy wykształcenia. 

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu, a następnie studnia doktoranckie przy Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego. Jest też absolwentką studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Egzaminator w zawodach technik technologii żywności, piekarz, cukiernik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, przetwórca mięsa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz. 

Autorka zadań egzaminacyjnych, współpracuje Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu oraz z Centralna Komisją Egzaminacyjną jako recenzent zadań egzaminacyjnych. 

Współpracuje z Wyższą Szkoła Uni-Terra prowadząc zajęcia z technologii żywności i towaroznawstwa. 

Sekretarz Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego organizowanego dla uczniów szkół branżowych pierwszego stopnia oraz członek komisji oceniającej Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego. 

Otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

W życiu kieruje się przekonaniem, które stara się zaszczepić w swoich podopiecznych, że aby oczekiwać szacunku trzeba na niego zapracować, ale przede wszystkim samemu go okazywać innym niezależnie od ich płci, wieku, przekonań czy wykształcenia. 

Rafał Konewka

Tynkarstwo i system suchej zabudowy

Nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Za sprawą ojca w budownictwie od dzieciństwa. Absolwent Zespołu Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Mazowieckim z tytułem Technika budownictwa. Od razu podjąłem pracę w firmie budowlanej. Poznawałem rzemiosło od podstaw na budowach, zarówno wykonawczo jak i częściowo zarządczo. Następny etap to praca w hurtowni budowlanej na stanowisku kierownika działu sprzedaży i równoczesne ukończenie Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Humanistycznego w Radomiu z tytułem inżyniera budownictwa. Od czterech lat nauczyciel, przede wszystkim zajęć praktycznych.

Osiągnięcia

 • Opiekun uczniów w konkursach „Buduj z Pasją”
 • Opiekun uczniów w konkursach „Złota Kielnia”
 • Opiekun ucznia w konkursie „WeRSkills” w Radomiu

W pracy cenię zaangażowanie. Podjęte wyzwania staram się wykonać jak najlepiej. Satysfakcję przynosi mi postęp w rozwoju wychowanków oraz ich sukcesy- zwłaszcza te osiągane już po ukończeniu procesu nauki. Cenię harmonię i stabilizację. Relaksuje mnie rock&roll w każdym wydaniu, dobry film, spotkania z przyjaciółmi oraz ruch i wysiłek fizyczny.

Nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

Za sprawą ojca w budownictwie od dzieciństwa. Absolwent Zespołu Ponadgimnazjalnych Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Tomaszowie Mazowieckim z tytułem Technika budownictwa. Od razu podjąłem pracę w firmie budowlanej. Poznawałem rzemiosło od podstaw na budowach, zarówno wykonawczo jak i częściowo zarządczo. Następny etap to praca w hurtowni budowlanej na stanowisku kierownika działu sprzedaży i równoczesne ukończenie Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Humanistycznego w Radomiu z tytułem inżyniera budownictwa. Od czterech lat nauczyciel, przede wszystkim zajęć praktycznych.

Osiągnięcia

 • Opiekun uczniów w konkursach „Buduj z Pasją”
 • Opiekun uczniów w konkursach „Złota Kielnia”
 • Opiekun ucznia w konkursie „WeRSkills” w Radomiu

W pracy cenię zaangażowanie. Podjęte wyzwania staram się wykonać jak najlepiej. Satysfakcję przynosi mi postęp w rozwoju wychowanków oraz ich sukcesy- zwłaszcza te osiągane już po ukończeniu procesu nauki. Cenię harmonię i stabilizację. Relaksuje mnie rock&roll w każdym wydaniu, dobry film, spotkania z przyjaciółmi oraz ruch i wysiłek fizyczny.

Mateusz Sarnacki

Układanie podłóg

Właściciel firmy aleparkiet.pl

Osiągnięcia:
 • Właściciel firmy ALEPARKIET.PL
 • Działa aktywnie w zarządzie Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu
 • Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Parkieciarzy oraz Stowarzyszenia Parkieciarzy Polskich
 • Członek Komisji Egzaminacyjnej w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu w branży posadzkarz w latach 2017-2018

Właściciel firmy aleparkiet.pl zajmującej się montażem, renowacją i pielęgnacją podłóg drewnianych, tarasów i elewacji. Ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale Inżynierii Środowiska na specjalizacji: klimatyzacje, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. Od dziecka związany jest z branżą parkieciarską, ponieważ pomagał w firmie prowadzonej przez rodziców. Dodatkowo jako członek zarządu aktywnie działa w Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. Ważne dla niego są wartości, jakimi może poszczycić się stare rzemiosło, dlatego pragnie przekazywać je kolejnym pokoleniom, jako wartość dodaną do wykonywanej pracy. Takie stanowisko pozwala mu kochać swoją pracę i dawać 100% siebie w każdej wykonywanej czynności.

W swoim zawodzie ceni rzemiosło, które daje możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcję z wykonywanej pracy. Pytany o marzenia odpowiada, że jest realistą dlatego marzenia stara się przekształcać w cele, które realizuje według własnego scenariusza. Najbardziej lubi…swoje życie.

Właściciel firmy aleparkiet.pl zajmującej się montażem, renowacją i pielęgnacją podłóg drewnianych, tarasów i elewacji. Ukończył Politechnikę Wrocławską na wydziale Inżynierii Środowiska na specjalizacji: klimatyzacje, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. Od dziecka związany jest z branżą parkieciarską, ponieważ pomagał w firmie prowadzonej przez rodziców. Dodatkowo jako członek zarządu aktywnie działa w Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu. Ważne dla niego są wartości, jakimi może poszczycić się stare rzemiosło, dlatego pragnie przekazywać je kolejnym pokoleniom, jako wartość dodaną do wykonywanej pracy. Takie stanowisko pozwala mu kochać swoją pracę i dawać 100% siebie w każdej wykonywanej czynności.

W swoim zawodzie ceni rzemiosło, które daje możliwość ciągłego rozwoju i satysfakcję z wykonywanej pracy. Pytany o marzenia odpowiada, że jest realistą dlatego marzenia stara się przekształcać w cele, które realizuje według własnego scenariusza. Najbardziej lubi…swoje życie.

Czech Wojciech

Web Development – Technologie internetowe i rozwojowe

Adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jest opiekunem Koła Naukowego Studentów Informatyki BIT. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu technicznymi zespołami produktowymi, jak również zespołami badawczo-rozwojowymi w obszarze Internet of Things, Machine Learning i Financial Tech. Jego doświadczenie przemysłowe obejmuje wielkoskalowe systemy komunikacji M2M, standardy IoT, rozwiązania do masowego monitoringu, big data i technologie chmurowe. Zainteresowania badawcze Wojciecha koncentrują się na strukturalnym rozpoznawaniu wzorców, przewidywaniu szeregów czasowych i procesach rozprzestrzeniania się na sieciach złożonych.  

Jest autorem ponad 30 publikacji z zakresu eksploracji danych. 

Jest opiekunem Koła Naukowego Studentów Informatyki BIT. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu technicznymi zespołami produktowymi, jak również zespołami badawczo-rozwojowymi w obszarze Internet of Things, Machine Learning i Financial Tech. Jego doświadczenie przemysłowe obejmuje wielkoskalowe systemy komunikacji M2M, standardy IoT, rozwiązania do masowego monitoringu, big data i technologie chmurowe. Zainteresowania badawcze Wojciecha koncentrują się na strukturalnym rozpoznawaniu wzorców, przewidywaniu szeregów czasowych i procesach rozprzestrzeniania się na sieciach złożonych.  

Jest autorem ponad 30 publikacji z zakresu eksploracji danych.