Eliminacje Krajowe 2021, Kraków

Finał odbył się na Politechnice Krakowskiej i trwał dwa dni. W Finale wystartowało 6 uczestników.

Budownictwo cyfrowe/BIM

Budownictwo cyfrowe/BIM z natury wspiera współpracę wszystkich interesariuszy projektu, dostarcza narzędzi do wytwarzania, przetwarzania, analizy i zarządzania informacją projektu, a dzięki gwarantowanej jakości informacji prowadzi do nowego poziomu efektywności budownictwa i wspiera zrównoważony rozwój. Konkurencja budownictwo cyfrowe/BIM jest odpowiedzią na największą rewolucję na rynku budowlanym jaka ma miejsce od około 20 lat.

Celem Konkursu była ocena zdolności Uczestników do rozwiązywania problemów poprzez praktyczny zestaw zadań. Uczestnicy Konkursu w ramach wykonywanych zadań posługiwali się zaawansowanymi technikami modelowania informacji o budynku, koordynacji międzybranżowej, generowania informacji z modeli i jej przetwarzania, umiejętności pracy w zgodzie ze standardami procesów informacyjnych BIM określonych w normach ISO 19650 i innych, umiejętności pracy w warunkach stresu.

Ocenie podlegała dokładność, skrupulatność oraz umiejętność kreatywnego i innowacyjnego podejścia do zadań praktycznych.

Wyniki Eliminacji Krajowych WorldSkills Poland:

Radosław Mazgaj

Tomasz Kapuścik

Kinga Wielgus

dr inż. Jacek Magiera

Ekspert WorldSkills Poland

Dr nauk technicznych w zakresie mechaniki komputerowej (WIL PK), adiunkt w Katedrze Technologii Informatycznych w Inżynierii WIL PK, inicjator i współtwórca specjalności BIM na II stopniu studiów magisterskich na WIL PK, współtwórca programu tych studiów i wykładowca (od 2015). Pełnomocnik Rektora PK ds. Centrum Kompetencji Autodesk przy Politechnice Krakowskiej (od 2010), wyróżniony tytułem Autodesk Educator Expert (od 2016), Autodesk Certified Instructor (od 2019). Współtwórca programów studiów podyplomowych oraz wykładowca na następujących studiach podyplomowych: „Koordynator BIM” (2018-19) na Politechnice Krakowskiej, „Nowoczesne zarządzanie inwestycjami budowlanym – BIM Manager” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (od 2017, od roku 2019 także w filii WSB w Warszawie), oraz „Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych” w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku (2019). Wykładowca studiów podyplomowych BIM na AGH w Krakowie (od 2019) i Politechnice Warszawskiej w Warszawie (od 2019). Pasjonat cyfryzacji i fotografii.

dr inż. Jacek Magiera

Ekspert WorldSkills Poland

mgr inż. Wojciech Lelek

Ekspert WorldSkills Poland

Inżynier budownictwa lądowego, absolwent Politechniki Krakowskiej i Krakowskiej Szkoły Biznesu, certyfikowany menedżer projektów, członek Stowarzyszenia BIM, koordynator rozwiązań chmurowych Autodesk Construction Cloud, autor i współautor artykułów opublikowanych m.in. w Journal of Civil Engineering & Management. Jako konsultant techniczny zawodowo odpowiedzialny za koordynację i wdrażanie procesów BIM oraz prowadzenie szkoleń z oprogramowania BIM. Na co dzień pracuje z oprogramowaniem Autodesk w firmie Tech Data, będącej Autoryzowanym Dystrybutorem Autodesk. Prywatnie podróżnik, fotograf oraz entuzjasta nowych technologii.

mgr inż. Wojciech Lelek

Ekspert WorldSkills Poland