Wyzwania zespołu ds. przedsiębiorczości i rozwoju biznesu

Wyzwania zespołu ds. przedsiębiorczości i rozwoju biznesu

Przedsiębiorcy to jeden z fundamentów społeczeństwa, będący motorem rozwojowym innowacyjności i wzrostu gospodarczego we wszystkich branżach. Dobrego przedsiębiorcę charakteryzuje chęć wychodzenia z własną inicjatywą oraz umiejętności szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów.

Przedsiębiorcy, to istotna część zrównoważonego rozwoju, opartego o ochronę środowiska i racjonalne zarządzanie zasobami. Odpowiadają za swoją firmę samodzielnie lub z partnerami biznesowymi, podejmując strategiczne decyzje m.in. w marketingu, księgowości, kwestiach prawnych, produktowych, czy też wskazując kierunki rozwoju, ekspansji, a nawet internacjonalizacji firmy.

Charakteryzują się także wysokim poziomem umiejętności społecznych. Potrafią nawiązywać i utrzymywać kontakt z ludźmi z różnych kultur. Cechują się kreatywnością, krytycznym myśleniem, szybkim przystosowywaniem się do zmiennych warunków biznesowych, odpornością na stres, asertywnością i odpowiedzialnością za własne decyzje. Te wszystkie umiejętności pozwalają skutecznie zarządzać i dynamicznie rozwijać biznes.

Ekspert główny:

2023

Zawodnicy

Kołodziej Igor

Wyzwania zespołu ds. przedsiębiorczości i rozwoju biznesu

Przedsiębiorczość - Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce.  

Boroń Filip

Wyzwania zespołu ds. przedsiębiorczości i rozwoju biznesu

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Przedsiębiorczość i Innowacje w Gospodarce.