Wyzwania zespołu ds. przedsiębiorczości i rozwoju biznesu

Wyzwania zespołu ds. przedsiębiorczości i rozwoju biznesu

Przedsiębiorcy to jeden z fundamentów społeczeństwa, będący motorem rozwojowym innowacyjności i wzrostu gospodarczego we wszystkich branżach. Dobrego przedsiębiorcę charakteryzuje chęć wychodzenia z własną inicjatywą oraz umiejętności szybkiego i skutecznego rozwiązywania problemów.

Przedsiębiorcy, to istotna część zrównoważonego rozwoju, opartego o ochronę środowiska i racjonalne zarządzanie zasobami. Odpowiadają za swoją firmę samodzielnie lub z partnerami biznesowymi, podejmując strategiczne decyzje m.in. w marketingu, księgowości, kwestiach prawnych, produktowych, czy też wskazując kierunki rozwoju, ekspansji, a nawet internacjonalizacji firmy.

Charakteryzują się także wysokim poziomem umiejętności społecznych. Potrafią nawiązywać i utrzymywać kontakt z ludźmi z różnych kultur. Cechują się kreatywnością, krytycznym myśleniem, szybkim przystosowywaniem się do zmiennych warunków biznesowych, odpornością na stres, asertywnością i odpowiedzialnością za własne decyzje. Te wszystkie umiejętności pozwalają skutecznie zarządzać i dynamicznie rozwijać biznes.

REGULAMIN KONKURENCJI

REJESTRACJA

 

dr Marcin J. Piątkowski

Ekspert główny: dr Marcin J. Piątkowski

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, certyfikowany tutor akademicki, szkoleniowiec. Kierownik własnych grantów badawczych, a także uczestnik projektów naukowych i autor publikacji z zakresu przedsiębiorczości, innowacji, konkurencyjności i rozwoju firm oraz funduszy europejskich. Jego zainteresowania naukowe obejmują także aspekty związane z zagadnieniem Przemysłu 4.0 oraz gospodarki cyfrowej wraz z ich oddziaływaniem na zachowania konsumentów z uwzględnieniem różnic pokoleniowych.

Sprawuje funkcję eksperta w krajowych i regionalnych programach operacyjnych funduszy europejskich, a także krajowych programach pomocowych, np. „Wsparcie w Starcie”. Zaangażowany w promowanie i rozwój postaw przedsiębiorczych. Prowadzi kursy i szkolenia z projektowania oraz wdrażania pomysłów biznesowych, jak również doradza w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości na poziomie lokalnym i regionalnym.

Uczestniczył w stażu naukowym w University of Valencia w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), a także ukończył staż dydaktyczny w University College London. Wielokrotnie prowadził wykłady gościnne w zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in.: University of Rome „Tor Vergata”, University of Valencia, University of Dubrovnik, University of Malaga, ISCTE – University Institute of Lisbon, University of Alicante, Pablo de Olavide University Sevilla, University of the Balearic Islands.

Jest członkiem European Academy of Management (EURAM), a także członkiem Rady Instytutu Ekonomii w UEK. Współzałożyciel kierunku studiów o profilu praktycznym „Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W jego przekonaniu, promowanie właściwych postaw przedsiębiorczych należy opierać na współpracy uniwersytetów z przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej informacji: https://piatkowski.uek.krakow.pl/