Toczenie CNC

Toczenie CNC

Toczenie CNC oznacza tworzenie prototypów na podstawie projektów technicznych. Jest to proces produkcyjny, który polega na użyciu sterowanej komputerowo tokarki, która tnie materiał z uwzględnieniem wielu różnych specyfikacji.

Operator toczenia CNC powinien znać wiele rodzajów materiałów, zapewniając, że wymiary gotowego artykułu odpowiadają specyfikacji projektu.

Istnieje różnica pomiędzy frezowaniem CNC a toczeniem CNC. Kiedy materiał jest utrzymywany w miejscu, podczas gdy narzędzia skrawające obracają się wokół niego, nazywamy to frezowaniem CNC. Jeśli chodzi o proces toczenia CNC, wymaga on, aby narzędzia utrzymywały się w tym samym miejscu, podczas gdy materiał jest obracany, aby stworzyć dokładny kształt. Ponieważ pożądany kształt uzyskuje się poprzez usunięcie materiału, proces ten jest również znany jako obróbka skrawająca.

Toczenie CNC może być dla kogoś, kto lubi rozwiązywać złożone problemy i tworzyć rzeczy za pomocą komputera oraz skomplikowanych, specjalistycznych narzędzi.

Ekspert główny: