Web Development – Technologie internetowe i rozwojowe

Technologie internetowe i rozwojowe

Technologie internetowe i rozwojowe to jedna z najbardziej złożonych i różnorodnych umiejętności. Praca z technologiami internetowymi oznacza planowanie i projektowanie, a także testowanie stron internetowych, ich utrzymanie, integrację platform mediów społecznościowych i włączenie platform stron trzecich.

Bycie projektantem i deweloperem stron internetowych wymaga wielu różnorodnych umiejętności z różnych dziedzin. Częstą praktyką jest tworzenie zespołów, w skład których wchodzi kilku projektantów stron internetowych i programistów, tak aby każdy członek zespołu miał swoje mocne strony, specjalizacje i rolę w procesie rozwoju strony.

Web Development polega na wdrażaniu rozwiązań internetowych zgodnie z zasadami biznesowymi i celami nakreślonymi przez klienta. Profesjonalna relacja pomiędzy web developerem a jego klientem polega na interakcji z nim, w celu spełnienia jego wymagań dotyczących domeny i przekształcenia ich w specyfikację strony internetowej. Podczas procesu rozwoju, projektanci stron internetowych wykorzystują swoje umiejętności programistyczne w celu stworzenia funkcjonalności, testowania i naprawiania strony, używając do tego różnych specjalistycznych urządzeń.

REGULAMIN KONKURENCJI

REJESTRACJA

Ekspert główny: Wojciech Czech

Adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Jest opiekunem Koła Naukowego Studentów Informatyki BIT. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu technicznymi zespołami produktowymi, jak również zespołami badawczo-rozwojowymi w obszarze Internet of Things, Machine Learning i Financial Tech. Jego doświadczenie przemysłowe obejmuje wielkoskalowe systemy komunikacji M2M, standardy IoT, rozwiązania do masowego monitoringu, big data i technologie chmurowe. Zainteresowania badawcze Wojciecha koncentrują się na strukturalnym rozpoznawaniu wzorców, przewidywaniu szeregów czasowych i procesach rozprzestrzeniania się na sieciach złożonych. Jest autorem ponad 30 publikacji z zakresu eksploracji danych.

2023

Zawodnicy

Szymon Wójcik

Web Development – Technologie internetowe i rozwojowe

Eksperci

Czech Wojciech

Web Development – Technologie internetowe i rozwojowe

Adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

2023 EuroSkills

Eksperci

Czech Wojciech

Web Development – Technologie internetowe i rozwojowe

Adiunkt w Instytucie Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.