Przemysł 4.0

2022

Zawodnicy

Przemysław Rył

Przemysł 4.0

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Eksperci

Damian Krawczyk

Przemysł 4.0

Politechnika Śląska

2022 Special Edition

Zawodnicy

Przemysław Rył

Przemysł 4.0

Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

Eksperci

Damian Krawczyk

Przemysł 4.0

Politechnika Śląska

Partnerzy konkurencji

Zobacz wszystkich partnerów