Przemysł 4.0

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0, nazywany niekiedy czwartą rewolucją przemysłową, to proces rozwoju przemysłu napędzany przez wykorzystanie inteligentnych technologii. Odnosi się do wpływu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na optymalizację i tworzenie sieci dla bardziej efektywnej automatyzacji i produkcji.

Wdrożenie Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach to rola dla Techników Cyfrowych Systemów Produkcyjnych. Muszą oni projektować i wdrażać systemy, wprowadzać zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt oraz programy wspierające, zwłaszcza te, które dotycząą cyberbezpieczeństwa.

Technicy cyfrowych systemów produkcyjnych muszą stale zdobywać wiedzę na temat rozwoju przemysłu, być świadomym zmian i obserwować postępy w technologii. Powinni wiedzieć, jak połączyć wiedzę techniczną, jednocześnie nadążając za zaawansowanymi technologiami i będąc stale świadomym ryzyka oraz możliwych zabezpieczeń.

Ekspert główny: