Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna

Pracownik opieki zdrowotnej odpowiada za komfort pacjenta na każdym etapie choroby, a także czuwa nad prawidłową realizacją zaleceń lekarskich. Musi umieć pracować w różnych środowiskach: przychodniach, szpitalach prywatnych klinikach, a także w domach klientów czy też domach opieki.

Dba on o zdrowie pacjenta, jego samopoczucie fizyczne i psychospołeczne, często odpowiada za jego rehabilitację, rozwój i pozytywny przebieg rekonwalescencji. Swoją pracę musi opierać o odpowiednie planowanie na podstawie zleconego przez lekarza programu opieki.

Kluczowe są tutaj umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, rozwiązywanie problemów, kreatywność, dobra organizacja pracy i samozarządzanie. Ze względu na charakter tego zawodu szczególnie istotna jest duża empatia, umiejętność rozumienia potrzeb pacjentów, zaangażowanie w podnoszenie jakości ich życia.

W tym zawodzie największa odpowiedzialność spoczywa na jednostkach, które musi cechować osobista odpowiedzialność i autonomia podejmowanych decyzji. Każda decyzja ma bardzo duże znaczenie i źle podjęta może mieć negatywny wpływ na zdrowie pacjenta.

REGULAMIN KONKURENCJI

I Magdalena Szymańska

II Angeli Malewska

III Julia Tajchreber

Ekspert główny: Lena Serafin

Pielęgniarka, doktor nauk o zdrowiu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat zajmuje się wspieraniem początkujących pielęgniarek w rozwijaniu kompetencji zawodowych oraz tworzeniu ścieżki rozwoju zawodowego. Współautorka fakultetu dotyczącego kompetencji przyszłości w pielęgniarstwie. Propagatorka opieki zorientowanej na pacjenta oraz praktyki pielęgniarskiej opartej na dowodach. Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymała w 2020 roku indywidualną nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu adaptacji zawodowej pielęgniarek i wspierania rozwoju ich kompetencji.

„W swojej pracy najbardziej ceni kontakt z ludźmi. Wspieranie w rozwoju oraz motywowanie do podejmowania wyzwań zawodowych początkujących praktyków to działania przynoszące jej najwięcej satysfakcji”.

2023

Zawodnicy

Magdalena Szymańska

Opieka zdrowotna

Eksperci

Lena Serafin

Opieka zdrowotna