Murarstwo | 8-9.12.2022

Murarstwo to umiejętność, która wymaga pracy w najwyższym standardzie bezpieczeństwa, z dokładnością i precyzją. Murarze pracują nad wszystkim, od naszych domów, budynków komercyjnych, po ściany, które je otaczają.

Praca w zawodzie murarza wymaga umiejętności precyzyjnego śledzenia planów projektowych budynków, mierzenia, konstruowania w ścisłej zgodności z planami architektonicznymi i przepisami budowlanymi. Równie ważne jest wdrożenie tych planów przy użyciu wysokiej jakości profesjonalnych umiejętności murarskich.

Murarz zazwyczaj pracuje przy projektach komercyjnych lub mieszkaniowych, wewnątrz i na zewnątrz, w każdych warunkach pogodowych. Murowanie jest związane z innymi częściami przemysłu budowlanego i wymaga bezpiecznej i schludnej pracy z koncentracją, precyzją, dokładnością i dbałością o szczegóły, aby osiągnąć doskonałe wykończenie.

W przypadku murowania każdy krok w procesie ma znaczenie, ponieważ błędy są w dużej mierze nieodwracalne i mogą być bardzo kosztowne.

 

REGULAMIN KONKURENCJI

Medaliści SkillsPoland Edycja Specjalna Białystok w kategorii Murarstwo

I miejsce – Miłosz Adamczyk

II miejsce – Piotr Goworowski

III miejsce – Patryk Stachowiak

Ekspert główny: Rogala Tomasz

Politechnika Białostocka

Prowadzę zajęcia dydaktyczne na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej z zakresu projektowania architektonicznego w specjalności konserwacja zabytków, komputerowego wspomagania projektowania oraz wykłady i ćwiczenia z zakresu ekonomiki procesu inwestycyjnego. Różnorodność prowadzonych zajęć, poczynając od praktycznego wykorzystania graficznych programów komputerowych, poprzez zaawansowane parametryczne modelowanie bryłowe, aż do opracowań studialnych  w dziedzinie projektowania i konserwacji zabytków świadczy o wszechstronnej praktycznej wiedzy nabytej w dotychczasowej pracy zawodowej.

Karierę zawodową rozpocząłem pracując przy rekonstrukcji gotyckiej cerkwi w Supraślu, projektując i realizując ceglane sklepienia gotyckie (sklepienie gwiaździste, sklepienie kryształowe,  sklepienie sieciowe, sklepienie liniowe, sklepienia krzyżowe).

kontakt: tomasz.rogala@skillspoland.pl

 

„W swoich projektach i realizacjach  staram się tworzyć połączenia pomiędzy człowiekiem a krajobrazem, używając języka architektury jako narzędzia ekspresji i klucza do odczytania przestrzeni”.

WAŻNIEJSZE REALIZACJE:

 • projekty wykonawcze i realizacja sklepień, wieży i kopuł, drzwi wejściowych i innych detali w odbudowywanej gotyckiej cerkwi obronnej pw. Zwiastowania NMP w Supraślu, 1992-2002;
 • projekt i realizacja, rewaloryzacja dziedzińca wstępnego i paradnego przy pałacu Branickich w Białymstoku, 2008-2010;
 • projekt i realizacja, rewaloryzacja salonu ogrodowego przy pałacu Branickich w Białymstoku: projekty fontann, projekt Pawilonu „Pod Orłem” z projektami dekoracji rzeźbiarskiej, 2006-2011;
 • projekty i realizacja, kolumny kamienne i trejażowe w salonie ogrodowym przy pałacu Branickich w Białymstoku, 2005-2006;
 • koncepcja rewaloryzacji otoczenia przy Pałacyku Gościnnym w Białymstoku, 2014;
 • projekt i realizacja, rewaloryzacja zabytkowej kamienicy w Płocku, 2003 ;
 • projekt rewitalizacji centrum średniowiecznego miasta Koprzywnica, 2014;
 • projekt rekonstrukcji pałacu Paca w Dowspudzie, 2019;
 • projekt i realizacja rewitalizacji parku Saskiego w Supraślu, 2020;
 • projekt i realizacja odtworzenia wnętrz apartamentów królewskich w Pałacu Branickich w Białymstoku 2021.

 

PUBLIKACJE Z ZAKRESU ARCHITEKTURY  CEGLANEJ:

 • Analiza statyczna gotyckiego sklepienie typu gwiaździstego cerkwi Zwiastowania w Supraślu.  (Rogala T., Malesza M., Syczewski M.) Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Sakralne i Monumentalne  ’2000, Białystok  2000 r.;
  Rekonstrukcja sklepień gwiaździstych w cerkwi Zwiastowania w Supraślu.
 • (Rogala T., Malesza M., Syczewski M.) Konferencja Naukowo-Techniczna Budownictwo Sakralne ’96, Białystok  1996 r.;

 

NAGRODY:

 • nagroda SARP za najlepszą pracę dyplomową;
 • „Kryształowa Cegła” – na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu. Nagroda za realizację i projekt rewaloryzacji dziedzińca wstępnego przy pałacu Branickich w Białymstoku;
 • nominacja do nagrody Złote Klucze 2012 za projekty nowego otoczenia Pałacu Branickich;
 • Złota Honorowa Odznaka Izby Architektów;
 • Srebrna Odznaka SARP.