Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

2023

Zawodnicy

Rafał Piechaczek

Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Zarządzanie i Inżyniera Produkcji - I stopień 

Eksperci

dr inż. Mirosław Czechlowski

Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

Prodziekan ds. studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, adiunkt w Katedrze Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2022

Zawodnicy

Marek Wiącek

Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Eksperci

dr inż. Mirosław Czechlowski

Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

Prodziekan ds. studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, adiunkt w Katedrze Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2022 Special Edition

Zawodnicy

Marek Wiącek

Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2021

Zawodnicy

Marek Wiącek

Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Eksperci

dr inż. Mirosław Czechlowski

Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych

Prodziekan ds. studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, adiunkt w Katedrze Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partnerzy konkurencji

Zobacz wszystkich partnerów