Inżynieria mechaniczna CAD

2023

Zawodnicy

Patryk Sienkiewicz

Inżynieria mechaniczna CAD

Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Biomedycznej – kierunek Inżynieria Biomedyczna (studia II stopnia)

Eksperci

Łukasz Derpeński

Inżynieria mechaniczna CAD