Elektronika

Elektronika

Kluczem do udanej kariery w elektronice jest różnorodność. Inżynierowie i technicy muszą obsługiwać specjalistyczny sprzęt w wielu różnych miejscach pracy, np. w przemyśle lotniczym, siłach zbrojnych, przemyśle rozrywkowym, edukacji, służbie zdrowia, robotyce i telekomunikacji. Technicy elektronicy często pracują również jako asystenci projektowi w laboratoriach R&D.

Elektronika to montaż i okablowanie produktów, projektowanie obwodów prototypowych i testowanie systemów. Obejmuje ona produkcję sprzętu i systemów wyposażonych w pojedynczy system wbudowany. Technicy i inżynierowie muszą być w stanie zrozumieć szczegółowe specyfikacje, międzynarodowe normy jakości i bezpieczeństwa oraz być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami techniki. Znają strukturę i działanie centralnych urządzeń informatycznych i elektronicznych.

Ta umiejętność jest dla kogoś, kto chce wejść do szybko postępującego przemysłu high-tech. Technicy elektronicy powinni być komunikatywni i kreatywni. Powinni być dobrze przeszkoleni w liczeniu, krytycznym myśleniu, matematyce, informatyce i posiadać dobre umiejętności analityczne.

REGULAMIN KONKURENCJI

I miejsce – Jan Firlej

II miejsce – Paweł Korsak

III miejsce – Jakub Krzysik

Ekspert główny: Arkadiusz Hulewicz

Elektronika

Politechnika Poznańska

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć..”

Osiągnięcia:

 • Studia magisterskie o specjalności Elektroniczna Aparatura i Systemy Pomiarowe ukończone na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej;
 • Rozprawa doktorska obroniona na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (dyscyplina Elektrotechnika, specjalność Metrologia);
 • Pracownik badawczo-dydaktyczny w Instytucie Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej;
 • Promotor ponad 150 prac dyplomowych (magisterskich i inżynierskich);
 • Promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej dr. inż. Marcina Jukiewicza zatytułowanej „Detekcja wybranych wzrokowych potencjałów wywołanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer”, zakończonej obroną w 2016 roku;
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Dziarskiego;
 • Laureat nagrody pierwszego stopnia Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne – październik 2022;
 • Laureat nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe – październik 2022;
 • Członek Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki od 2012 roku;
 • Współpraca naukowa z Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań Nowe Miasto w zakresie pomiaru, modelowania oraz analizy statystycznej elektrofizjologicznych sygnałów narządu wzroku;
 • Współpraca naukowa z przedstawicielami firmy Roland Consult produkującej sprzęt do badań elektrofizjologicznych.

Nauczyciel z powołania, zawsze stara się połączyć naukę z praktyką. W nauczaniu studentów dąży do tego, aby nauka była przyjemnością i wiosła wiele praktycznych aspektów, przydatnych w życiu zawodowym.  Prywatnie mąż wspaniałej kobiety i ojciec przecudownej córki. Stara się łączyć życie zawodowe z rodzinnym i realizować marzenia tych wszystkich, na których mu zależy.

Podczas mojej pracy staram się być profesjonalistą w pełnym tego słowa znaczeniu i rozwiązać problemy, z którymi inni nie mogą sobie poradzić. W swoim zawodzie zawsze dążę do połączenia teorii z praktyką, bo praktyka pozwala potwierdzić nabytą wiedzę i zrealizować marzenia.