Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Ogrodnictwo krajobrazowe oznacza projektowanie, zakładanie i pielęgnację ogrodów oraz terenów zielonych. Ogrodnicy mogą pracować w przestrzeniach prywatnych i publicznych, w różnych miejscach, od parku miejskiego po ogród wiejski. Głównym celem jest wykorzystanie potencjału przestrzeni, uczynienie jej bardziej zieloną i przyjazną mieszkańcom.

Ogrodnicy krajobrazowi mogą być zaangażowani w projekty od pierwotnej koncepcji i projektu do budowy, kształtowania krajobrazu i sadzenia. Muszą wykazać się dużą wiedzą na temat gleby i warunków pogodowych, a także tego, jak sadzić i pielęgnować rośliny oraz drzewa.

Ogrodnik krajobrazowy musi być w stanie zwizualizować, jak projekty będą wyglądać w rzeczywistości i być świadomym wpływu projektu na istniejące środowisko naturalne i dziką przyrodę.

Ogrodnictwo krajobrazowe oznacza pracę z naturą, ale także spełnianie życzeń klientów. Ogrodnik będzie musiał spotykać się z klientami, aby omówić ich plan, udzielać porad i wskazówek dotyczących praktycznych aspektów projektów.

Ogrodnik krajobrazowy będzie korzystał z szerokiej gamy kamieni i materiałów naturalnych, dlatego powinien znać wpływ takich materiałów na środowisko, zarówno pod względem zrównoważonego rozwoju, jak i wpływu krajobrazu na środowisko naturalne i jego dziką przyrodę.

Ekspert główny: