Korzyści dla szkół

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci, którzy poza spełnieniem wymogów formalnych (tj. wiek, odpowiednia znajomość języka angielskiego) posiadają rekomendację instytucji wspierającej, np. szkoły, uczelni, pracodawcy, stowarzyszenia branżowego, instytucji organizującej olimpiadę/turniej krajowy. Zadaniem instytucji jest wsparcie zawodnika w przygotowaniu we współpracy z trenerami, fachowcami/specjalistami z branży, zapewnienie infrastruktury (sprzęt, materiały, surowce) umożliwiającej trening do zawodów, wyznaczenie eksperta, który weźmie udział w konkursie oraz posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażenie zawodnika w niezbędne narzędzia wymagane przez Organizatora konkursu. W całym procesie instytucja współpracuje z FRSE, która wspiera zarówno w kontakcie z partnerami jak również w aspekcie finansowym. Konkurs daje możliwość wyłonienia największych młodych talentów, a także stwarza niepowtarzalną możliwość promocji placówki.