Korzyści dla ekspertów

Do każdej konkurencji kraj członkowski może delegować eksperta, który pełni w trakcie konkursu rolę sędziego, a przed zawodami ma możliwość współtworzyć projekt zadania, ustalać dozwoloną infrastrukturę oraz brać udział w ogółu prac przygotowawczych. Platformą współpracy jest forum, na którym to aktywność eksperta jest obligatoryjna. Ekspert musi przejść przez obowiązkowe moduły testowe potwierdzające jego kompetencje branżowe oraz znajomość reguł i zasad konkursu Euroskills/WorldSkills. To niepowtarzalna okazja do współpracy z najlepszymi trenerami i praktykami z branży. FRSE, jako instytucja koordynująca przygotowania drużyny WorldSkills Poland pokrywa koszty związane z wyżywieniem, noclegiem, podróżą oraz ubezpieczeniem ekspertów. Ponadto zapewnia zawodnikom i ekspertom cykl szkoleń przygotowawczych dotyczących zasad konkursu, wsparcia psychologicznego oraz promocję wydarzenia. Eksperci mają możliwość swobodnej działalności z partnerami, aby opracować cały cykl szkoleniowy dla zawodników.

Jesteś profesjonalistą w swojej branży? Chcesz mieć możliwość oceniania młodych fachowców podczas wydarzenia? Zgłoś się już dziś i zostań ekspertem!

e-mail: kontakt@skillspoland.pl