Reanult Tracks Polska - Sponsor EuroSkills Gdańsk 2023

Jolanta Tomasik

Head of People & Culture & Competence Development
Renault Trucks Polska

Renault Trucks od wielu lat wspiera inicjatywy, takie jak EuroSkills, promujące młode talenty w branży motoryzacyjnej. Wpływanie na edukację zawodową to element naszej strategii, która stawia na tworzenie szerszych perspektyw zawodowych dla młodych ludzi, rozwój ich kompetencji, doskonalenie umiejętności i w konsekwencji wzrost jakości usług w branży motoryzacyjnej. Jako producent i dostawca pojazdów ciężarowych, dostarczamy nie tylko niezawodne pojazdy ciężarowe, ale też dbamy w naszych serwisach o ich doskonałą obsługę.

Rozwój technologiczny związany m.in. z elektryfikacją, rosnące oczekiwania klientów, to dla nas motywacja do nieustannego podnoszenia kompetencji naszych zespołów, ale również mobilizacja do kształcenia młodych talentów. Współpracujemy z uczelniami oraz szkołami branżowymi w zakresie rozwoju kompetencji serwisowych i przyczyniamy się do podnoszenia jakości edukacji zawodowej, dostosowując ją do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

EuroSkills 2023 to dla nas doskonała okazja do budowania wizerunku jako pracodawcy zaangażowanego w rozwój wiedzy technicznej młodego pokolenia. Chcemy być postrzegani jako firma odpowiedzialna społecznie, zaangażowana w rozwijanie talentów i wspierająca lokalne inicjatywy. Mamy świadomość, że żadna firma nie może osiągać sukcesów bez osobistego rozwoju pracowników. Dlatego wspieramy młodych ludzi, wchodzących na rynek pracy i dajemy im szansę na podnoszenie swoich kompetencji i doskonalenie umiejętności.