Ogłoszenie o naborze Ekspertów konkursów cyklicznych EuroSkills lub WorldSkills

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami nt. naboru Ekspertów konkursów cyklicznych EuroSkills  i WorldSkills na tegoroczne zawody EuroSkills Gdańsk 2023 jak i na kolejne lata.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poszukuje Ekspertów do cyklicznych konkursów organizowanych przez EuroSkills oraz WorldSkills. Biuro WorldSkills Poland w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zajmuje się inicjatywą zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych poprzez prestiżowe, międzynarodowe konkursy WorldSkills i EuroSkills.

EuroSkills  to konkursy, w których rywalizują 32 państwa z Europy i aż 85 państw w edycji globalnej, czyli WorldSkills. Towarzyszą im rozmaite prezentacje, pokazy, wystawy, konferencje i seminaria branżowe.

Konkursy mają zachęcić młodych ludzi do podnoszenia jakości swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promować najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Ekspert jest osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w danej konkurencji. Jej zadaniem jest pomoc zawodnikom w przygotowaniu się do cyklicznych konkursów umiejętności rangi europejskiej oraz ogólnoświatowej.

Wymagania na tym stanowisku to:

  • posiadanie doświadczenia zawodowego w wybranym zawodzie,
  • bardzo dobra znajomość branży, trendów rozwojowych i nowinek technicznych w danym zawodzie,
  • umiejętności organizacyjne i logistyczne,
  • umiejętności komunikacji i nawiązywania relacji interpersonalnych,
  • umiejętności komunikacyjne w języku angielskim w mowie i piśmie,
  • umiejętność korzystania z komputera, Excela,
  • mile widziane doświadczenie zawodowe związane z udziałem lub organizacją targów branżowych, wydarzeń wystawienniczych, konkursów i turniejów branżowych, olimpiad zawodowych.

Eksperci wyłonieni w ramach ogłaszanego otwartego naboru zostaną wpisani na listę ekspertów cyklicznych konkursów EuroSkills lub WorldSkills opublikowaną na stronie internetowej Fundacji.

Wszystkich chętnych do udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o złożenie oferty poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego  i wysłanie do na adres mailowy: kontakt@skillspoland.pl

W związku z prężnie działającą organizacją i liczbą organizowanych wydarzeń poszukujemy kandydatów na zawody które odbędą się w tym roku oraz w latach kolejnych. Uprzejmie informujemy, że zawarta umowa będzie miała możliwość przedłużenia o kolejne 4 lata.

Szczegółowe informacje:

Korzyści dla ekspertów