Polska zorganizuje konkurs EuroSkills 2023

WorldSkills Poland oficjalnie przyjęła zaproszenie od WorldSkills Europe i podejmie się organizacji EuroSkills 2023 w Polsce.

Po niedawnej decyzji WorldSkills Europe o przeniesieniu imprezy z Federacji Rosyjskiej, w której pierwotnie miały odbyć się zawody w Sankt Petersburgu w sierpniu 2023 roku, WorldSkills Europe zwróciła się do Niemiec, Luksemburga i Polski o organizację EuroSkills 2023 w swoich państwach. Kraje te wyraziły wcześniej zamiar ubiegania się o organizację Konkursu EuroSkills 2027 (Niemcy i Luksemburg złożyły ofertę wspólną na rok 2027). Decyzja o zaproszeniu Polski do złożenia oferty na organizację wydarzenia została podjęta zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi wyboru przyszłych gospodarzy konkursu EuroSkills.

Wszystkie strony zgodziły się, że WorldSkills Poland jest obecnie najlepszym kandydatem, aby podjąć się tak ogromnego wyzwania, jakim jest zorganizowanie konkursu EuroSkills 2023, w tak krótkim czasie.
WorldSkills Germany i WorldSkills Luxembourg w pełni popierają decyzję WorldSkills Poland o przyspieszeniu swojej oferty i organizację EuroSkills 2023.

WorldSkills Europe wyraził szczerą wdzięczność WorldSkills Poland za wsparcie i zaangażowanie się w przeniesienie do Polski największej w Europie imprezy poświęconej doskonaleniu umiejętności i kształcenia zawodowego.

Oferta WorldSkills Poland na organizację konkursu EuroSkills 2023 zostanie ratyfikowana przez Zgromadzenie Ogólne WorldSkills Europe podczas spotkania w Krakowie w czerwcu 2022 r.

EuroSkills 2023 odbędzie się w Gdańsku. Więcej informacji na stronie https://euroskills2023.org/.